პერსონალიადმინისტრატორი


ექიმი


ფიზიოთერაპევტები


ოპერატორი


ფოტოგრაფი


ძირითადი გუნდისა და მატჩების მენეჯერი