პერსონალიადმინისტრატორი


ექიმი


ფიზიოთერაპევტები


უსაფრთხოების ოფიცერი


ოპერატორი


სოციალური მედიის სპეციალისტი


ფოტოგრაფი


მარკეტინგის მენეჯერი, გულშემატკივრებთან მეკავშირე ოფიცერი, შქმპ მეკავშირე ოფიცერი


მატჩების მენეჯერი, გუნდის მენეჯერი